All posts by: admin

About admin

Health of Children is the Future of the Nation

Artsyzsk Lyceum No5: the final week of the project “Children’s Health as the Key to the Future of Ukraine” turned out to be eventful. Within the framework of which the quest “Growing for health”, an excursion to the local history museum was held, because a harmoniously developed personality is the key to a healthy society. […]

English

Здоров’я дітей – запорука майбутнього

Арцизький ліцей №5: насиченим видався фінальний тиждень проєкту «Здоров’я дітей – запорука майбутнього України». В рамках якого було проведено квест «Зростаємо на здоров’я», екскурсію до місцевого краєзнавчого музею, адже гармонійно розвинена особистість – запорука здорового суспільства. Кульмінацією проєкту став «День спорту», коли випускники «Вибір-8» та «Вибір-5» разом із шкільною громадою вперше підняли на влаштованому флагштоці […]

Новини українською

CHOICE-5 in Koriukivka

17.05 in Koryukovsky Lyceum #1 was held an extreme festive meeting with the participants of the preventive program “Choice-5”. During the event, they summarized the acquired skills and knowledge, received wishes for the future from teachers and parents, and also left an imprint of personal commitment on the poster “My Choice”. The project, “Evidence Based […]

English

ВИБІР-5 в Корюківці

17.05 у Корюківському ліцеї #1 відбулася крайня святкова зустріч з учасниками профілактичної програми “Вибір -5”. Під час заходу підсумували здобуті навички та знання, отримали побажання на майбутнє від педагогів та батьків, а також залишили відбиток особистого забов’язання на плакаті “Мій Вибір”. Проєкт “Науково обґрунтована профілактика для дітей Укр аїни” реалізує  #Центр_профілактики за підтримки Інституту міжнародної освіти, США.

Новини українською

Classroom of Safety

Izmail Lyceum No. 6 implements the project “Creation of a safe environment that forms a culture of responsible behavior in children.” Purpose: to carry out work on educating the younger generation in the basics of a safe environment, which includes knowledge of the rules of fire, mine safety and civil protection in general, familiarization with […]

English

Клас безпеки

Ізмаїльський ліцей №6 реалізує проєкт «Створення безпечного середовища, яке формує у дітей культуру відповідальної поведінки». Мета: здійснювати роботу щодо виховання у підростаючого покоління основ безпечного середовища, яке містить у собі знання з правил пожежної,мінної безпеки та цивільного захисту в цілому, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної […]

Новини українською

Ecologo-patriotic project in Krasna Kosa

The students of the Krasnokosyanska Gymnasium shared a common desire to save their homeland from an ecological disaster.  The participants of the project are boys and girls who care about the surrounding natural environment, will investigate environmental problems and believe that they can make our village beautiful.  During the preparation for the project activity, groups […]

English

Еколого-патріотичний проєкт в Красній Косі

Для учнів Краснокосянської гімназії спільним стало бажання рятувати рідний край від екологічного лиха . Учасники  проєкту – хлопці і дівчатка ,що піклуються про навколишнє природнє середовищє, досліджуватимуть проблеми довкілля та вірять у те, що здатні зробити наше село гарним. У ході підготовки до проєктної діяльності  були створені групи ,кожна з яких буде виконувати певні завдання: […]

Новини українською

Space of Light

The micro project was successfully implemented by the “Choice-5” team of Izmail Lyceum No. 16 with a gymnasium and a primary school of the Izmail district of Odesa region. When a child is at school, he experiences many stressful factors: a large number of children in the classroom, a busy schedule, a lot of informational […]

English

Простір світла

Успішно відбулась реалізація мікро проєкту командою «Вибір-5» Ізмаїльського ліцею № 16 з гімназією та початковою школою Ізмаїльського району Одеської області. Дитина, перебуваючи в школі ,відчуває на собі безліч стресових факторів: велика кількість дітей в класі, насичений розпорядок дня, багато інформаційного матеріалу, необхідність постійно підкорятися вимогам вчителів, низький рівень саморегуляція в силу свого життєвого досвіду. А […]

Новини українською