All posts by: admin

About admin

Center for work with children

The trainer Katerina Bilogur, the social teacher for school #30, and the project psychologist Oleh Halepa, a deputy head of the Railway Lyceum, have been implementing the prevention program, “Choice: Youth Empowerment” on the ground of the Center for Work with Children. So far they conducted seven program sessions.

English, Schools

Центр роботи з дітьми

Тренер Катерина Білогур, соціальний педагог ЗНЗ №30, та психолог проекту Олег Галепа, заступник директора Ліцею залізничного транспорту України, впроваджують профілактичну програму “Вибір: право молоді” на базі відділу соціально-виховної роботи Центру роботи з дітьми. Наразі вони провели шість сесій програми для восьмикласників, які представляють чернігівські школи №7, 16, 27 та 30.

Новини українською, Школи

Новини від партнера

Академія Державної пенітенціарної служби України 24 жовтня 2018 р. організувала та провела круглий стіл на тему профілактики ризикованої поведінки серед дітей. Викладачі та курсанти Академії регулярно ініціюють та підтримують профілактичні заходи. Курсанти навчального закладу є волонтерами проекту “Неформальний лідер школи”.

Новини українською, Школи

News from the Project Partner

24, October, 2018. The Academy of the State Penitentiary Service arranged a round table on preventing risky behavior among children. The Academy regularly initiates and supports prevention initiatives. Currently Academy cadets are taking part in the project, “Informal School Leader”.

English, Schools

Зустріч команди

22 жовтня 2018 р. команда проекту “Неформальний лідер школи” провела зустріч для аналізу результатів першої фази проекту. Партнери з Академії державної пенітенціарної служби прийняли участь в заході.

Новини українською, Школи

Team meeting

22, October, 2018: Chernihiv Region Youth Center. Team of the project, “Informal School Leader” conducted a meeting on analysing results of the first project phase. Partners from the Academy of the State Penitentiary Service took part in the meeting.

English, Schools

Лариса Рень – експерт проекту

Лариса Рень – доцент кафедри соціальної роботи Національного університету “Чернігівський колегіум”. Пані Лариса також є експертом проекту “Неформальний лідер школи” та куратором сектору “Подусівка”, де вона допомагає тренеру Ользі Лось впроваджувати профілактичну програму “Вибір: право молоді”.

Новини українською, Школи

Larysa Ren’ – Expert of the Project

Larysa Ren’ is a docent of the Social Work Department of the National University “Chernihiv Collegium”. Currently she is also the expert of the Project, “Informal School Leader”. As a methodist Dr. Ren’ helps the trainers to conduct the prevention program.

English, Schools