News

January 17, 2019

Програма «Мікро гранти для учасників проекту «Неформальний лідер школи» 2019

Сума грантів: до 10 452 грн.

 

Заявки на участь у програмі грантів прийматимуться з 20 січня 2019 року

Кінцевий термін подання проектних заявок: 14 лютого 2019 року

 

Заявки подаються в електронній формі         

 

Електронна пошта:  prevention.center.choice@gmail.com

ОПИС ПРОГРАМИ: Громадська організація “Центр профілактики «Вибір» за підтримки Посольства США в Україні оголошує конкурс на Програму  мікро проектів в межах проекту «Неформальний лідер школи» (НЛШ). Гранти надаватимуться групам учасників проекту «Неформальний лідер школи» в кількості від 2-х до 10-ти осіб, яких супроводжує представник Проекту.

 

ЦІЛІ ПРОГРАМИ: Підлітки, які є неформальними лідерами в їх колективах, мають великий потенціал. Вони є неформальними лідерами своїх класів та шкіл. Вони мають здатність рішуче діяти та досягати значних результатів. Тож, саме ці хлопці та дівчата можуть стати тими, хто об’єднає навколо себе молодь задля здійснення суспільних змін та захисту інтересів молоді.Саме на фінансову підтримку ініціатив учасників проекту НЛШ спрямовано Програму «Мікро гранти для учасників проекту «Неформальний лідер школи».

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:

 

Учасники проекту НЛШ можуть взяти участь у програмі за умов відповідності наступним критеріям:

 • Участь в більшості сесій програми «Вибір: право молоді»;
 • Готовність працювати в команді мікро проекту та дотримуватись умов даної програми.

 

ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ:

 

Програма надає учасникам програм обмінів можливість виконання таких проектів:

 • проекти, що сприятимуть поглибленню національної єдності та поваги до громадян України різного соціального або етнічного походження, які мають різні культурні, релігійні чи політичні погляди;
 • проекти, спрямовані на розвиток зв’язків з громадами, що знаходяться в зоні конфлікту на сході України, або навколо неї;
 • проекти, що мають на меті запровадження діалогу між внутрішньо переміщеними особами та їх новими громадами, а також надання їм підтримки;
 • втілення ініціатив, спрямованих на підтримку демократичних та економічних реформ в Україні, що залучають громадянське суспільство до активної участі в обговоренні й вирішенні проблем спільноти;
 • ініціативи, спрямовані на розвиток та розбудову місцевих громад;
 • реалізація проектів, що мають на меті сприяти вивченню та навчанню англійської мови.

Види діяльності та заходи, що не підлягають фінансуванню:

 • оренда офісного приміщення та оплата комунальних послуг;
 • витрати організації на ремонтні послуги та поточні витрати;
 • придбання меблів та аксесуарів для оздоблення офісного приміщення;
 • придбання автомобілів;
 • створення різного роду центрів (якщо їх створення не є складовою частиною більшого проекту);
 • передвиборча агітація, або проекти підконтрольні владним/партійним інтересам;
 • надання соціальної допомоги;
 • академічні або аналітичні дослідження (якщо вони не є частиною більшого проекту);
 • стипендії;
 • покриття коштів, пов’язаних із приїздом іноземних громадян, доповідачів для участі у заходах;
 • проведення медичних або психологічних досліджень/клінічних експериментів;
 • надання медичних послуг;
 • проекти комерційного характеру;
 • витрати на розважальні заходи (фуршети, церемонії, алкогольні напої, вечірки, екскурсії).

 

РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ І ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ:

Залежно від наявності коштів, максимальна сума фінансування одного проекту становитиме 10 452 гривень. Програма грантів покриватиме витрати, пов’язані виключно з проектною діяльністю, а також заохочує учасників подавати проекти з власними внесками та/або коштами, отриманими від інших донорів.

Кошти, витрачені до офіційної дати початку грантової угоди, не відшкодовуватимуться.

КОМЕНТАРІ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК:

 

Термін реалізації проектів: Ця програма підтримує проекти тривалістю до одного місяця. Дата початку проекту має бути не раніше 15 лютого 2019 року та не пізніше 1 березня 2019 року. Всі фінансові операції мають бути здійснені до 15 березня 2019 року.

Подання заявок: Грантові пропозиції мають бути подані у формі заявки українською мовою та надіслані електронною поштою на адресу програми: prevention.center.choice@gmail.com

Тема електронного листа з проектною заявкою: Гранти для учасників проекту НЛШ: Назва проекту, назва групи.

Питання щодо умов програми також надсилайте на електронну адресу  prevention.center.choice@gmail.com

Кінцевий термін подання проектних заявок:

Всі проектні заявки потрібно надіслати електронною поштою до 14 лютого 2019 року (23:59).

Заявки, що їх буде отримано після закінчення кінцевого терміну, не розглядатимуться.

 

Подавачі проектних заявок повинні надати точну і повну інформацію. Надання неправдивої інформації або такої, що вводить в оману, також може призвести до дискваліфікації від участі як у цій програмі.

 

ТЕРМІН ПРОГРАМИ ГРАНТІВ:

14 лютого 2019 року – останній термін подання проектних заявок.

До 19 лютого 2019 року – розгляд проектних заявок.

До 20 лютого 2019 року – інформування подавачів проектних заявок про результати розгляду проектів.

До 15 березня – реалізація грантів та звіт про виконання.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:

 

Запит на фінансування від Посольства США в Україні має не перевищувати 10 452 грн.

 

Комісія з розгляду грантових заявок  включає керівника, психолога та експерта проекту «Неформальний лідер школи» (далі – Комісія).

 

Цілі та завдання проекту/план заходів:  Проектна заявка має містити чіткий опис проекту, так само як його цілі й завдання.  Комісія з надання грантів звертатиме увагу на те, чи призведе виконання завдань проекту до досягнення цілей програми.  Подавачі проектних заявок мають описати що саме вони пропонують зробити та яким чином це буде здійснено. Запропоновані заходи мають бути безпосередньо пов’язані з  досягненням цілей і завдань проекту; необхідно також включити інформацію щодо  критеріїв  визначення ефективності проектної діяльності. Комісія  оцінюватиме план проектної діяльності з точки зору відповідності поточній ситуації, цілям і завданням програми, можливості успішного виконання проекту, а також строкам реалізації.

 

Бюджет: Витрати мають бути обґрунтованими та реалістичними й відповідати програмній діяльності. Заохочуємо подавачів проектних заявок надати найбільш детальну інформацію для того, щоби Комісія могла визначити наскільки проектна заявка відповідає принципу ефективного використання ресурсів. Бюджет проекту має чітко співвідноситись з описовою частиною програми та відображати розуміння принципів  допустимих видатків.

 

Інші джерела фінансування:  Наявність спів-фінансування вітається, проте не є обов’язковою вимогою для участі у програмі.

 

ВІДМОВА У ФІНАНСУВАННІ

 

Подавачам проектних заявок буде надано інформацію про статус їхньої проектної заявки протягом 5 днів після фінальної дати подання проектних заявок на участь у конкурсі. Оголошення про конкурсну грантову програму  не є  зобов’язанням щодо фінансування з боку Проекту «Неформальний лідер школи». Крім того, ГО «Центр профілактики «Вибір» не несе фінансової відповідальності щодо витрат, які виникли під час підготовки чи подання проектних заявок. ГО «Центр профілактики «Вибір» залишає за собою право відмовити у фінансуванні будь-якої чи всіх отриманих проектних заявок.  У разі якщо проектну заявку було обрано для фінансування в рамках даної грантової програми, ГО «Центр профілактики «Вибір» не має жодних зобов’язань щодо надання додаткового фінансування, пов’язаного з грантовою угодою у майбутньому.  ГО «Центр профілактики «Вибір» залишає за собою право зменшити, переглянути чи збільшити кошториси проектних заявок у відповідності до потреб оцінювання результатів проектів.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

У разі необхідності отримання додаткової інформації, звертайтесь, будь ласка, до ГО «Центр профілактики «Вибір» за електронною адресою: prevention.center.choice@gmail.com або по телефону 063 705 2115.

 

Грантова  заявка

 

 1. Назва проекту.
 2. Тривалість проекту: з 15 лютого по 15 березня 2019 р.
 3. Опис проекту (чому запропонований проект є актуальним; вкажіть цільову аудиторію на яку направлений проект).
 4. Мета та завдання проекту; заплановані заходи та як вони будуть виконуватись.
 5. Ресурси, необхідні для виконання проекту (поясніть, які ресурси, наприклад, персонал, обладнання та книги потрібні і чому).
 6. Результати та перспективність проекту (вкажіть короткострокові та довгострокові результати).
 7. План проекту (з перерахуванням заходів проекту та кінцевої дати виконання цих заходів).
 8. Команда проекту (ПІБ, дата народження, місце навчання).

 

*Максимальний обсяг грантової заявки має бути до 700 слів.

Новини українською, Школи