Заняття п’яте: Стосунки з однолітками: друзі та здорові взаємини

Мета:

 • сформувати в учасників розуміння сутності «здорових взаємин» у дружбі;
 • розвивати уміння аналізувати складні ситуації міжособистісної взаємодії та знаходити вихід з них.

Структура заняття:

№ з/п Назва активності Час у хвилинах
1. Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
2. Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання 10
3. Оголошення теми заняття 2
4. Вправа «Соціальне картування» 12
5. Гра «Хто мій гід» 6
6. Групова дискусія «Здорові взаємини» 13
7. Опрацювання кейсу «Оля та Коля» 28
8. Домашнє завдання 3
9. Рефлексія / чаювання 10
10. Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
Тривалість заняття 90

Особливості заняття:

У процесі заняття учасники проаналізують власні погляди щодо дружби, зрозуміють сутність «здорових взаємин» між товаришами.

Матеріальне забезпечення:

 • анкети для перед- і постопитування;
 • проектор;
 • ноутбук;
 • фліпчарт;
 • папір;
 • ручки;
 • маркери;
 • пов’язки на очі (можна шарфи) – у кількості у два рази менше від кількості учасників;
 • гаджет, щоб робити знімки.

 

Підготовка до заняття:

 • опрацювати перед- і постопитування для з’ясування емоційного стану часників;
 • відібрати фотознімки з попереднього заняття, по можливості зробити презентацію Power Point;
 • підготувати приміщення, де буде проходити заняття, для заохочення інтерактивного спілкування, зокрема, стільці треба розмістити у формі кола;
 • переглянути мету та структуру заняття, взяти необхідне для нього матеріальне забезпечення.

 

Активність 1: Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 2).

 

Активність 2: Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання

Завдання:

 • пригадати важливі моменти попереднього заняття;
 • створити позитивний емоційний фон для подальшої роботи.

Порядок дій:

Тренери пропонують розглянути фотознімки з попереднього заняття, демонструючи їх за допомогою ноутбука та проектора. Коли учасники бачать певний знімок, вони мають прокоментувати його, пригадуючи свою діяльність на попередньому занятті.

Пригадуючи попереднє заняття, спитайте:

 • Як пройшов час, відколи не бачилися?
 • Чи змогли Ви успішно використати поради для підвищення власної самооцінки, що були запропоновані минулого заняття?
 • Які з них були для Вас найбільш ефективними?
 • Як впоралися з домашнім завданням?

Поради тренеру:

Фотознімки мають відображати ключові моменти попереднього заняття. Їх можна представити у вигляді презентації.

Активність 3: Оголошення теми заняття

Завдання:

 • налаштувати учасників на продуктивну взаємодію.

Порядок дій:

Тема сьогоднішнього заняття «Стосунки з однолітками: друзі та здорові взаємини».  На одному з попередніх занять ми говорили про стосунки з батьками, а сьогодні і впродовж двох наступних поговоримо про стосунки з нашими однолітками і з нашими друзями, зокрема.

 • Яким є хороший друг?
 • Наші мережі соціальної підтримки – різні типи взаємин групи однолітків і як вони вписуються у наш світ.
 • Спілкування з друзями – головні підказки, використовуючи наші ключові навички спілкування.
 • Тиск групи однолітків – як він може впливати на наші рішення та поведінку і як йому не піддатися.
 • Вирішення конфліктів – коли дружні стосунки перевіряються на міцність або коли настає криза, як краще владнати наші непорозуміння.

Поради тренеру:

 

Активність 3: Вправа «Соціальне картування»

Завдання:

 • сприяти усвідомленню учасниками значущих для них соціальних контактів;
 • проаналізувати спільно з учасниками, що є важливим для дружби.

Порядок дій:

Тренер пояснює, що учасники мають намалювати «карту» їхніх взаємовідносин з однолітками. За допомогою цього визначте та проаналізуйте різні типи дружби – кращі друзі, друзі у соціумі, друзі по груповій діяльності у школі або спортивних заходах, друзі у соціальних мережах – Facebook, Instagram, Twitter та ін.

Для виконання завдання дайте кожному учаснику аркуш паперу (в ідеалі – фліпчарт-аркуш) та кольорові ручки або олівці.

Попросіть кожного намалювати коло в середині аркуша, це коло буде представляти їх самих. Вони можуть написати у ньому своє ім’я або намалювати картинку або символ. Потім вони мають подумати про найбільш важливі стосунки з однолітками у їхньому житті, наприклад, з друзями, однокласниками, з товаришами зі спортивної команди, з братами та сестрами, друзями із соціальних мереж та ін., і намалювати коло для кожного друга (або груп для зображення друзів із соціальних мереж, спортивної команди), заповнити кола іменами товаришів (можна також просто намалювати друга, якщо бажають). Попросіть учасників намалювати кола для тих, хто є найбільш важливим, у центрі і навпаки – зобразити кола для друзів, з якими не дуже близькі, далі від центру. По завершенні  вони мають поєднати кола зі своїм колом. Коли всі кола поєднані, кожен учасник матиме власну соціальну карту з наочним представленням кількості, типів і, що особливо важливо, сильних сторін різних стосунків з однолітками у їхньому житті. Вони можуть включати у себе стосунки, які визначаються як міцні / неміцні, сприятливі / несприятливі, люблячі / проблематичні та ін.

Питання для обговорення:

 • Що Ви з’ясували, дивлячись на власну карту?
 • Які відмінності у стосунках з тими однолітками, які зображені у колах ближче до Вас (у центрі) і з тими, хто далі?
 • У чому різниця між кращими друзями, шкільними друзями, братами та сестрами, товаришами по команді, друзями у соціальних мережах?
 • Які стосунки Ви хотіли б покращити?
 • Як Ви обираєте друзів? Які Ваші критерії? Хто, на Вашу думку, хороший друг?

Поради тренеру:

Слід взяти до уваги, що приклади якостей людини як хорошого друга чи подруги можуть включати у себе: довіра, чесність, гарне почуття гумору, вірність, уміння зберігати таємниці, безкорисність, розуміння, турбота про Ваші інтереси, повага, спільні інтереси.

Як альтернатива, тренер може намалювати свого друга і записати якості, як він вважає важливими для нього.

 

            Активність 4: Гра «Хто мій гід»

Завдання:

 • зміцнення довіри між учасниками;
 • сприяти усвідомленню значення учасниками ролі довіри для дружніх взаємин.

Порядок дій:

Тренери мають розділити учасників на дві групи і попросити допомогти розташувати перешкоди по всій кімнаті (стільці, столи, тумбочки та ін.).

Перша група буде із зав’язаними очима, а друга обирає партнера, у якого зав’язані очі, але не має права розмовляти з ним. Учасники без пов’язки запрошують свого партнера із зав’язаними очима на прогулянку довіри – уникаючи перешкоди, дозволяючи їм триматися за руку. Розмовляти може лише учасник із зав’язаними очима, гід повинен мовчати.

У кінці прогулянки гід вертається до своєї групи. Учасник із зав’язаними очима знімає пов’язку, і вони міняються ролями. Після гри кожен учасник намагається визначити свого гіда і сказати, як він про це здогадався.

Питання для обговорення:

 • Як Ви себе почували, довіряючись тому, кого Ви не знали?
 • Що означає для Вас довіра?
 • Як Ви визначаєте, яким друзям можна довіряти?

Поради тренеру:

Підсумовуючи вправу, тренеру слід звернути увагу учасників на значення довіри у дружбі. Довіряючи товаришеві, ми також очікуємо, що він довіряє нам. Це «фундамент» дружби.

 

Активність 5: Групова дискусія «Здорові взаємини»

Завдання:

 • актуалізувати тему поваги один до одного;
 • спонукати учасників до обговорення проблеми «здорових взаємин» між однолітками.

Порядок дій:

Запропонуйте групі задуматись:

 • Що являє собою здорові / хороші стосунки – які існують чинники, що сприяють взаємовигідним відносинам для обох сторін?
 • Що робить стосунки нездоровими?
 • Яка різниця між здоровими і нездоровими стосунками?

Тренер просить уважно послухати історію про Олю та Колю.

Коля та Оля вчилися в одній школі впродовж приблизно 6 місяців. Коля був на клас старшим за Олю, вона ж прийшла до школи недавно, оскільки переїхала з села. Коля каже Олі, що вона не для науки. Тільки хлопчики мають хороші розумові здібності. Коля сказав Олі, що вона має кинути школу і залишитися вдома, оскільки школа – не місце для дівчаток. Коли Коля бачить, що в Олі є друзі або вона виглядає щасливою, він сердиться і говорить щось на зразок «ніхто тебе не любить». Коля каже Олі, що їй пощастило, що він з нею розмовляє, і вона має бути вдячною, коли він іноді добре до неї ставиться, тому що ніхто більше не буде добрим до неї. Одного разу Коля попрохав Олю принести йому деякі солодощі, однак Оля забула. Його це роздратувало, він дуже сильно штовхнув її. Коля сказав, що Оля забудькувата, нікуди не годиться і те, що він штовхнув її – це її провина.

Питання для групової дискусії:

 • Як Ви відчували б себе на місці Олі?
 • Чи була дружба Олі та Колі «здоровою»?
 • Які характеристики здорових стосунків?
 • Якими різними способами Коля ображає Олю?
 • Назвіть кілька особливостей нездорових стосунків / дружби?
 • Якщо б дружба Олі та Колі була здоровою, що вони сказали б одне одному?
 • Що вони робили б один для одного?
 • Як вони ставилися б один до одного?
 • Які вчинки робив би Коля, якщо б поважав Олю як дівчинку?

Поради тренеру:

Тренеру слід підвести учасників до висновку, що здорова дружба базується на рівному ставленні – люди повинні бути рівними і ставитися один до одного справедливо, незалежно від статі, етнічного походження, соціального або економічного статусу, раси чи переконань.

 

            Активність 6: Опрацювання кейсу «Оля та Коля»

Завдання:

 • відпрацювання навичок побудови «здорових взаємин» та виходу зі складних ситуацій у взаємодії з однолітками.

Порядок дій:

Тренери пропонують учасникам продовжити почуту історію про Олю та Колю у ході рольової гри, рекомендуючи подумати над такими питаннями:

 • що Оля могла б зробити, щоб впоратися з цією ситуацією?
 • до кого б вона звернулася за порадою?
 • куди вона могла б звернутися по допомогу?
 • як Оля могла б підвищити свою впевненість, щоб впоратися з ситуацією?
 • як Коля міг би змінити свою поведінку?

Коли група визначилася зі сценарієм і розподілила ролі, учасники мають розіграти рольову гру, а інша частина групи буде глядачами.

Після гри слід провести обговорення:

 • Якими різними способами Оля намагалася вирішити свою проблему у рольовій грі?
 • Що, як Ви вважаєте, було б кращим способом, якщо б Ваша знайома дівчина мала схожу проблему?
 • Куди вона могла б звернутися?

Поради тренеру:

 

            Активність 7: Домашнє завдання

Завдання:

 • сприяти відпрацюванню навичок «здорових відносин» з друзями.

Порядок дій:

Тренери пропонують учасникам таке домашнє завдання:

 • Запишіть будь-які ситуації, які, на Вашу думку, Ви вирішили по-іншому або більш позитивно шляхом залучення навичок та підходів, що розглядалися на цьому занятті. Які навички Ви використали? Наскільки вони були ефективними? Як вони подіяли?
 • Знайдіть нових друзів цього тижня.

 

Активність 8: Рефлексія / чаювання

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 9).

 

            Активність 9: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 10) .