Заняття друге: Навички комунікації

Мета:

 • сформувати уявлення учасників про важливість мови тіла та спеціальних навичок для ефективного спілкування;
 • відпрацювати навички позитивного спілкування на практиці.

Структура заняття:

№ з/п Назва активності Час у хвилинах
1. Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
2. Пригадування попереднього заняття 10
3. Оголошення теми заняття 2
4. Гра-розминка «Я завжди з собою беру…» 10
5. Гра «Зрозумій мій настрій» 10
6. Міні-лекція «Мова тіла» 12
7. Опрацювання кейсів «Оптимальна взаємодія» 26
8. Домашнє завдання 3
9. Рефлексія / чаювання 10
10. Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
Тривалість заняття 90

Особливості заняття:

У процесі цього заняття учасники познайомляться з теоретичними основами ефективного спілкування, усвідомлять роль мови тіла та сутність активного слухання, матимуть змогу спробувати його застосувати у вправах. Навички активного слухання будуть важливі також у процесі опрацювання наступних тем програми.

Матеріальне забезпечення:

 • анкети для перед- і постопитування;
 • проектор;
 • ноутбук;
 • фліпчарт;
 • ручки;
 • маркери;
 • м’яч;
 • роздатковий матеріал міні-лекції;
 • гаджет, щоб робити знімки.

Підготовка до заняття:

 • опрацювати перед- і постопитування для з’ясування емоційного стану часників;
 • відібрати фотознімки з попереднього заняття, по можливості зробити презентацію Power Point;
 • підготувати приміщення, де буде проходити заняття, для заохочення інтерактивного спілкування, зокрема, стільці треба розмістити у формі кола;
 • переглянути мету та структуру заняття, взяти необхідне для нього матеріальне забезпечення.

 

Активність 1: Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 2).

 

Активність 2: Пригадування попереднього заняття

Завдання:

 • пригадати важливі моменти попереднього заняття;
 • створити позитивний емоційний фон для подальшої роботи.

Порядок дій:

Тренери пропонують розглянути фотознімки з попереднього заняття, демонструючи їх за допомогою ноутбука та проектора. Коли учасники бачать певний знімок, вони мають прокоментувати його, пригадуючи свою діяльність на попередньому занятті.

Поради тренеру:

Фотознімки мають відображати ключові моменти попереднього заняття. Їх можна представити у вигляді презентації.

Активність 3: Оголошення теми заняття

Завдання:

 • налаштувати учасників на продуктивну взаємодію.

Порядок дій:

Тренер: «Прошу дати відповідь на питання:

 • Що означає «спілкування»?
 • Чому навички спілкування є важливими?
 • Що Ви думаєте про свої навички комунікації? Хороші, погані, середні чи, можливо, Ви раніше про це не задумувалися?

Однак те, як ми спілкуємося, може мати величезний вплив на те, як люди реагують та поводяться з нами. Фактично тема, яку ми будемо розглядати сьогодні – це основа для усіх наступних занять, оскільки наші способи передачі думок і почуттів безпосередньо впливають на усі наші взаємовідносини.

Отже, тема сьогоднішнього заняття – «Спілкування».

Поради тренеру:

 

Активність 4: Гра-розминка «Я завжди з собою беру…»

Завдання:

 • сприяти активізації уваги учасників;
 • розвивати комунікативні уміння.

Порядок дій:

Тренер пропонує учасникам гру, пояснивши, що їм треба буде передавати м’яч по колу та повторювати все те, що сказав тренер, наприклад: «Я завжди беру з собою на природу палатку», і т. д.». Якщо ви правильно повторите все, що попередньо сказав тренер ви йдете разом з ним на природу, якщо ні – гра продовжується.

Особливим моментом в цій вправі є те, що коли тренер передає м’яча, він повинен у цей  момент сказати «будь ласка». Якщо учасники також кажуть «будь ласка» після названих попередньо речей, вони «йдуть на природу».

Поради тренеру:

Тренеру не слід робити акцент на словах «будь ласка», коли йтиме гра.

По закінченні гри варто спитати в учасників, що їм подобалось, що було для них важко. Підсумовуючи, тренеру слід звернути увагу, що однією з найважливіших речей у дружбі та стосунках з батьками та іншими людьми, яких ми зустрічаємо, є те, як ми говоримо і слухаємо один одного, тобто спілкуємося. А ця вправа продемонструвала, як багато ми не помічаємо, якщо не акцентуємо на цьому увагу.

 

            Активність 5: Гра «Зрозумій мій настрій»

Завдання:

 • з’ясувати роль невербального спілкування у комунікативній діяльності.

Порядок дій:

Спілкування – це коли дві особи або група осіб діляться своїми думками, почуттями, ідеями один з одним. Спілкування відіграє велику роль у нашому повсякденному житті, оскільки займає левову частину наших активностей, хоч ми і сприймаємо його як належне. Бути хорошим комунікатором не так просто, як ми думаємо; це навичка, що потребує практики. Дослідження спілкування показують: це здається неймовірним, але 55% нашого спілкування відбувається невербально. Давайте перевіримо це за допомогою нашого власного експерименту – зрозумій мій настрій. Ось як ми це зробимо.

 • Кожен партнер впродовж 2-х хвилин буде по черзі розказувати про те, як він провів свій день. Поки один партнер розказує, другий буде показувати (без слів) стрічку настрою.
 • Партнер, котрий показав настрій, повинен підвести підсумки про те, що казав партнер.

Питання:

 • Чому важливо знати про те, як Ви спілкуєтесь невербально?
 • Як може допомогти те, що Ви звертаєте увагу на невербальне спілкування інших людей, особливо при сварках?

Поради тренеру:

 

Активність 6: Міні-лекція «Мова тіла»

Завдання:

 • надати учасникам інформацію про особливості мови тіла при спілкуванні, відкриті питання;
 • сформувати поняття активного слухання та надати рекомендації щодо його активізації.

Порядок дій:

Тренер пропонує послухати деякі «секрети» щодо спілкування.

Давайте поглянемо на те, як ми спілкуємося за допомогою мови тіла і як те, що ми говоримо, може відрізнятися залежно від типу мови тіла, яку ми використовуємо.

 • Як Ви думаєте, які є приклади відкритої і закритої мови тіла?
 • Чому важливо знати про свою мову тіла у спілкуванні з іншими людьми?
Відкрита мова тіла Закрита мова тіла
Посмішка Без зорового контакту
Зоровий контакт Не показувати / показувати негативні емоції
Активне слухання (кивання головою) Відсовуватися
Позиція тіла Закривати очі
Знаходитися близько до людини Знаходитися на відстані від людини

 

Відповідно ми зрозуміли, що…

 • Основна частина спілкування демонструється за допомогою мови тіла (знання).
 • Як використання мови тіла передає різні емоції (навички).
 • Як «читати» мову тіла інших людей і задуматись про те, що власна мова тіла може сповіщати іншим людям (думки / оцінки).

Питання:

 • Що Ви вивчили щодо спілкування через мову тіла і як це може впливати на Ваше повсякденне життя?
 • Як Ви можете змінити Вашу мову тіла, щоб люди стали розуміти Вас краще?

 

Кожен може стати хорошим комунікантом, однак це потребує невеликої практики для того, щоб вивчити, як спілкуватися доброзичливо та ввічливо. Окрім нашої мови тіла, що ще робить людину хорошим комунікантом?

Слухання кого-небудь також є частиною спілкування.

 • Як Ви спілкуєтесь з Вашими друзями та батьками?
 • Чи є різниця у тому, як Ви спілкуєтесь з кожною групою?
 • У чому полягає різниця у спілкуванні з різними групами?

Ознаки хорошого слухача

 • Хороший слухач не буде переривати людину, яка говорить.
 • Він (вона) повинен зробити так, щоб людина, яка говорить, відчувала себе розслабленою. Він (вона) повинні показати, що він (вона) дійсно слухає.
 • Він (вона) не повинен судити чи критикувати того, хто говорить, а спробувати зрозуміти, як він (спікер) себе почуває.
 • Щоб переконатися, що слухач зрозумів правильно, він (вона) повинен підвести підсумки того, що сказане, і спитати, чи все він (вона) зрозумів вірно.

Це включає ряд «навичок», які називаються «активне слухання». У цьому контексті питання: що таке навички активного слухання і як ми можемо використовувати їх для покращення наших можливостей, як зробити нас кращими комунікантами?

 

Активне слухання

Що таке активне слухання? При спілкуванні люди часто не слухають один одного уважно. Вони можуть відволікатися, думати про інші речі або думають про те, що хочуть сказати наступним (це особливо актуально у конфліктних ситуаціях або суперечках). Активне слухання є структурованим шляхом слухання та відповіді іншим людям. Воно концентрує увагу на тому, хто говорить. Тимчасове відсторонення від власної системи поглядів та припинення засудження є важливим, щоб цілком звернути увагу на того, хто говорить.

Як «увімкнути» активне слухання?

 1. Слідкувати за мовою тіла. Важливо слідкувати за поведінкою та мовою тіла іншої людини. Можливість зрозуміти мову тіла іншої людини дозволяє слухачу зрозуміти більш точно слова того, хто говорить.
 2. Перефразуйте те, що Ви чуєте. Почувши, слухач може сам перефразувати слова спікера. Важливо відзначити, що слухач не обов’язково погоджується з ним – просто вказує на те, що було сказано. При емоційному спілкуванні слухач може намагатися почути / зрозуміти почуття. Таким чином, а не лише повторенням того, що сказав спікер, активний слухач може описати основні емоції, почуття («здається, ти гніваєшся», «ти, здається, засмучений, це тому що…»).
 3. Не засуджуйте, і вони не будуть виправдовуватися. Люди у конфліктній ситуації часто суперечать один одному. Це має ефект заперечення обґрунтованості позиції іншої людини. Обидві людини можуть виправдовуватися, вони можуть різко критикувати один одного. З іншого боку, якщо один спікер помітить, що інший учасник бесіди його розуміє, може бути створена атмосфера взаємодії. Це збільшує ймовірність співпраці та вирішення конфліктної ситуації.
 4. Ставте відкриті питання. Коли намагаєтесь залучити до бесіди когось, хто засмучений або виправдовується, краще ставити відкриті питання і уникати закритих. Відкриті питання – це такі, що починаються з «чому», «як», «що», «скажи мені», «поясни», «поділись» та ін. Вони побудовані так, що вимагають розгорнутої відповіді, а не просто «так» або «ні». Ці відкриті питання допоможуть Вам заглибитися у розмову. Навпаки, Ви повинні обмежити використання закритих питань, на які можна відповісти «так» або «ні» і які можуть перешкоджати спілкуванню (наприклад: «Ти злий? У тебе був хороший день?»).

Приклади хороших відкритих питань:

 • Розкажи мені більше про ту суперечку, яка у Вас відбулася з другом, з чого вона почалася?
 • Ти виглядаєш засмученим, про що ти думаєш? Що я можу зробити, щоб тобі стало легше?
 • Я хочу, щоб ти розвеселився, що мені треба переконатися, що я роблю те, що треба. Поділись зі мною своїми ідеями, як ми можемо вирішити це питання.

Поради тренеру:

Інформація має бути представлена слухачам жваво. Бажано, щоб обидва тренери розповідали пропонований матеріал, по черзі змінюючи один одного. Ключові питання, наприклад «Як «увімкнути» активне слухання?», варто оформити і запропонувати учасникам як роздатковий матеріал.

            Активність 7: Опрацювання кейсів «Оптимальна взаємодія»

Завдання:

 • продемонструвати дієвість навичок активного слухання.

Порядок дій:

Почніть обговорення і попросіть учасників поділитися їхнім досвідом та прикладами хорошого / позитивного спілкування та прикладами поганого / негативного спілкування. Які були результати? Як хороший лідер / керівник Ви звичайно, схочете почати першим і поділитися прикладом з групою!

Використовуйте пропоновані приклади для зображення деяких рольових ігор – Ви можете наводити приклади як позитивного спілкування, де учасники ефективно використовують навички активного слухання, так і поганого спілкування, де учасники використовують негативну мову тіла та інтонацію і не звертають уваги на натяки людини, з якою вони спілкуються.

 • Ви хочете зустрічатися з другом (подругою), який (яка) не подобається Вашим батькам.
 • Два друга сваряться (про іншого друга, про те, що робити на вихідні, про те, що один друг хоче робити щось ризиковане 9наприклад, вкрасти), а інший товариш не хоче цього робити).
 • Брати / сестри сваряться через виконання домашніх обов’язків.
 • Учитель поставив за роботу учню погану оцінку, яку, як він відчуває, не заслужив.

Попросіть учасників розділитися на пари, і щоб кожен поділився подробицями поганої взаємодії з батьками, братом / сестрою, другом, вчителем або іншим авторитетним дорослим.

Пари підлітків повинні розіграти сценарій у рольовій грі. Вони самі повинні зіграти ці ролі, щоб спробувати використати техніки оптимальної взаємодії із сьогоднішнього заняття. Подивіться, чи можна отримати кращі результати (поміняйте їх місцями, щоб кожен міг зіграти обидві ролі).

Питання для обговорення:

 • Що Ви відчували, коли ділилися своїми почуттями про те, як провели свій час з партнером?
 • Коли Ви були спікером, Ви відзначали, що слухач робив, щоб показати, що він слухав?
 • Як Ви думаєте, Ваш партнер був хорошим слухачем, якщо ні, що йому слід робити, що покращити ці навички?
 • Чи допомогли навички спілкування?
 • Чи були випадки, коли Ваша група застрягала або не знала, як діяти, щоб покращити ситуацію? Чи були у всієї групи інші шляхи для вирішення цього питання? Групове обговорення шляхів залучення батьків позитивним чином, і як реагувати, не виправдовуючись?

Поради тренеру:

Проведіть для прикладу рольову гру (тренер показує першим) зі складною ситуацією у спілкуванні (може бути реальною або вигаданою). Фасилітатор має прикинутися однією з осіб у ситуації, а підліток – іншою, продемонструвати навички активного слухання. Потім підлітки повинні розділитися на пари та обрати ситуацію для розгляду (може бути реальною або вигаданою).

 

            Активність 8: Домашнє завдання

Завдання:

 • сприяти відпрацюванню отриманих навичок на практиці.

Порядок дій:

Тренер: «Спробуйте використати навички активного слухання на цьому тижні. Слідкуйте за тим, коли Ви відчуваєте, що ефективно спілкуєтесь, з ким Ви перебували (друзі, рідні брати / сестри, батьки, вчителі  та ін.). Як Ви себе почували? Що Ви робили для покращення позитивного спілкування? Чи допомогли Вам навички активного слухання?»

Активність 9: Рефлексія / чаювання

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 9).

 

            Активність 10: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 10).