Заняття шістнадцяте: Норми поведінки

Мета:

 • сформувати в учасників уявлення про норми, їх види, як вони впливають на власний вибір людини.

Структура заняття:

№ з/п Назва активності Час у хвилинах
1. Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
2. Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання 10
3. Оголошення теми заняття 2
4. Гра «Ящірки» 7
5. Міні-лекція «Норми поведінки та відповідальність за їх порушення» 7
6. Вправа «Мої наміри та наміри інших людей» 20
7. Опрацювання кейсів «Особистий вибір» 25
8. Домашнє завдання 3
9. Рефлексія / чаювання 10
10. Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
Тривалість заняття 90

Особливості заняття:

У процесі цього заняття учасники усвідомлять, як норми інших людей можуть впливати на їхній власний вибір. Тренери мають допомогти учасникам усвідомити проблему тиску з боку інших людей та необхідність приймати рішення в інтересах власного майбутнього. Доцільно показати фільм «Норми поведінки».

 

Матеріальне забезпечення:

 • анкети для перед- і постопитування;
 • проектор;
 • ноутбук;
 • фліпчарт;
 • маркери;
 • ручки;
 • паперові смужки (10×3 см) у кількості 6 шт.;
 • скочт;
 • роздруковані анкети «Твердження про норми» відповідно до кількості учасників;
 • роздруковані та розрізані завдання-ситуації відповідно до кількості учасників;
 • відео-фрагмент з фільму «Норми поведінки»;
 • призи для учасників (цукерки, блокноти тощо);
 • гаджет, щоб робити знімки.

Підготовка до заняття:

 • опрацювати перед- і постопитування для з’ясування емоційного стану часників;
 • відібрати фотознімки з попереднього заняття, по можливості зробити презентацію Power Point;
 • підготувати приміщення, де буде проходити заняття, для заохочення інтерактивного спілкування, зокрема, стільці треба розмістити у формі кола;
 • переглянути мету та структуру заняття, взяти необхідне для нього матеріальне забезпечення.

 

Активність 1: Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 2).

Активність 2: Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання

Завдання:

 • пригадати важливі моменти попереднього заняття;
 • створити позитивний емоційний фон для подальшої роботи.

Порядок дій:

Тренери пропонують розглянути фотознімки з попереднього заняття, демонструючи їх за допомогою ноутбука та проектора. Коли учасники бачать певний знімок, вони мають прокоментувати його, пригадуючи свою діяльність на попередньому занятті.

Пригадуючи попереднє заняття, спитайте:

 • Як пройшов час, відколи не бачилися?
 • Як Ви розумієте власні життєві активи?
 • Що може бути потенційним пасивом на життєвому шляху людини?
 • Як Ви впоралися з домашнім завданням? Які відгуки Ви отримали від батьків щодо життєвих цілей?

 

Активність 3: Оголошення теми заняття

Завдання:

 • налаштувати учасників на продуктивну взаємодію.

Порядок дій:

Тренер: «Тема сьогоднішнього заняття – «Норми поведінки». Ми визначимо, які бувають норми, як вони впливають на нашу поведінку та на наше життя».

Активність 4: Гра «Ящірки»

Завдання:

 • сприяти активізації, згуртуванню учасників.

Порядок дій:

Тренери пропонують учасникам об’єднатися у групки по три особи. Вони мають стати один за одним, поклавши руки на плечі попередньому учаснику. Трійки починають повільно рухатися вперед. На спині останнього учасника кожної групи прикріплена скетчем паперова смужка – це хвіст ящірки. Завдання кожної групи – «відірвати» хвіст у іншої ящірки, зберігши свій. Хто «втратив» хвоста – вибуває з гри.

Трійку переможців слід нагородити призами.

 

            Активність 5: Міні-лекція «Норми поведінки та відповідальність за їх порушення»

Завдання:

 • сформувати в учасників розуміння норм поведінки, видів норм та юридичної відповідальності.

Порядок дій:

Тренерам пропонують учасникам  розглянути поняття норм поведінки:

норми поведінки – це соціально схвалювані (суспільством або соціальною групою) правила поведінки.

Тренер пояснюють учасникам існування різновидів норм, що можуть впливати на поведінку:

 • норми права (це правила поведінки, що визначені законодавством (нормативно-правовими актами) і діють відповідно до чинної системи права; як правило, передбачається юридична відповідальність за їх порушення);
 • норми моралі (це правила поведінки, які встановлені та підтримуються суспільством та які нерегламентовані системою права, а отже, не передбачають юридичної відповідальності);
 • норми релігії (це правила поведінки, які встановлюються та контролюються релігійними громадами; за їх порушення може настати відповідальність, що передбачена звичаями та правилами вказаних громад).

Поясніть учасникам суть юридичної відповідальності:

юридична відповідальність – це встановлена державою відповідальність за порушення норм права (законодавства).

Види юридичної відповідальності:

 • кримінальна (приклад: позбавлення судом волі після скоєного грабежу);
 • адміністративна (приклад: штраф за перевищення швидкості);
 • матеріальна (приклад: кратна грошова компенсація за ненавмисне пошкодження або втрату державного майна);
 • дисциплінарна (приклад: догана за запізнення на роботу).

Відповідальність  неповнолітніх та їх законних представників за скоєні порушення:

 • кримінальна – з 14 років, інші види відповідальності – з 16 років;
 • батьки можуть нести адміністративну та матеріальну відповідальність за порушення, скоєні їхніми неповнолітніми дітьми.

Поради тренеру: доцільно використати фрагмент з фільму про норми поведінки.

 

Активність 6: Вправа «Мої норми та норми інших»

Завдання:

 • сприяти усвідомленню учасниками власних норм та норм інших.

Порядок дій:

Тренерам слід пояснити учасникам, що норми (правила поведінки) можуть бути суспільними (правові, моральні, релігійні) та особистими, тобто тими, що сповідують та реалізують в житті певні люди. Особисті норми можуть співпадати, тоді таким людям комфортно бути разом. Важливо усвідомити, коли нам нав’язують чужі норми чи примушують до поведінки, яка шкодить нашому майбутньому.

Тренери роздають учасникам анкети «Твердження про норми» та пропонують протягом 12 хвилин дати відповіді на питання: «Будь ласка, дайте відповіді на питання, ґрунтуючись на Вашому уявленні про те, що відповідає дійсності. Поставте позначку відповідно до Вашого розуміння: «правильно» або «хибно».

 

Анкета

«Твердження про норми»

п.п.

                              Норми однолітків Пра-вильно Хибно
1. 45 % восьмикласників Чернігова курили тютюн протягом останніх 30 днів    
2. 37 % восьмикласників Чернігова вживали алкоголь протягом останніх 30 днів    
3. 93 % восьмикласників Чернігова негативно ставляться до паління тютюну    
4. 80 % восьмикласників Чернігова негативно ставляться до вживання алкоголю    
5. 60 % восьмикласників Чернігова негативно ставляться до вживання нелегальних наркотиків    
  Мої норми Пра-вильно Хибно
6. Мій зовнішній вигляд та самопочуття є важливими для мене    
7. Мене не лякає важка робота на шляху до моєї мрії    
8. Мені подобається контролювати себе та свої вчинки    
9. Я думаю про наслідки, коли роблю вибір    
10. У більшості випадків я з симпатією ставлюся до себе    
  Норми інших людей Пра-вильно Хибно
11. Якби мій друг запропонував мені сигарету, а я не хочу курити, то все одно відповів би / відповіла б «так», щоб не засмутити друга    
12. Це важливо, щоб люди про яких я турбуюсь, могли мною пишатися    
13. Якщо я буду ризикувати, мої батьки будуть хвилюватися за мене    
14. Для людей, про яких я турбуюсь, є важливим, щоб я мав / мала гарне майбутнє    
15. Що я б не робив / робила, це не змінить думку людей про мене    

 

Тренери пропонують учасникам усно поділитися їхніми варіантами відповідей щодо «Тверджень про норми», заохочуючи усіх до обговорення. Після цього пропонують правильні варіанти, учасники мають виправити хибні варіанти відповідей у своїх анкетах.

Норми однолітків

 1. 45% восьмикласників Чернігова курили тютюн протягом останніх 30 днів – хибно

Відповідно до дослідження, проведеного  в  чернігівських школах у листопаді 2010 р., 17% восьмикласників Чернігова курили тютюн протягом останніх 30 днів.

 1. 37 % восьмикласників Чернігова вживали алкоголь протягом останніх 30 днів – хибно

Відповідно до дослідження, проведеного в чернігівських школах у листопаді 2010 р., 13% восьмикласників Чернігова вживали алкоголь протягом останніх 30 днів.

 1. 93% восьмикласників Чернігова негативно ставляться до куріння тютюну – вірно

Відповідно до дослідження, проведеного в чернігівських школах у листопаді 2010 р., 93% восьмикласників Чернігова негативно ставляться до куріння.

 1. 80% восьмикласників Чернігова негативно ставляться до вживання алкоголю – вірно

Відповідно до дослідження, проведеного в чернігівських школах у листопаді 2010 р., 80% восьмикласників Чернігова негативно ставляться до вживання алкоголю.

 1. 60% восьмикласників Чернігова негативно ставляться до вживання нелегальних наркотиків – хибно

Відповідно до дослідження, проведеного в чернігівських школах у листопаді 2010 р., 100% восьмикласників Чернігова негативно ставляться до вживання нелегальних наркотиків.

Мої норми

 1. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Як Ви вважаєте, який вплив на Вашу зовнішність може зробити алкоголь та тютюн? Куріння тютюну пошкоджує зуби, нігті. Ті, хто курять, мають значно більше зморшок на шкірі обличчя. Алкоголь може призвести до виникнення надмірної сухості шкіри, кров’яних плям на очах».
 2. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Яким чином вживання наркотиків (включаючи алкоголь та тютюн) може зашкодити Вам у досягненні Ваших цілей? Наприклад, це може призвести до погіршення Ваших результатів у навчанні, спорті або погіршити Ваше здоров’я чи спричинити потрапляння до в’язниці. Навіть якщо Ви старанно працюєте, лише одна проба наркотиків може зруйнувати результати Вашої праці».
 3. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Чи може вживання наркотиків призвести до втрати контролю над собою? Чи спричиняють наркотики проблеми з пам’яттю?».
 4. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Чи може вживання наркотиків поставити Вас у ситуацію, що є небезпечною для Вас чи інших людей? Як це може спричинити проблеми для Вас та інших людей зараз та в майбутньому?».
 5. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Як вживання алкоголю чи інших наркотиків може змінити Вашу особистість? Чи бачили Ви зміни в інших людей?».

Норми інших людей

 1. Запитайте думку учасників. Скажіть, що згода з вказаним твердженням каже про те, що цінності та почуття Вашого друга / подруги є для Вас більш важливими, ніж Ваші власні цінності та думки. Згадайте поведінку в кризовій ситуації (ситуації вибору).
 2. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Чи може вживання наркотиків, включаючи алкоголь та сигарети, спричинити напруження у взаєминах з близькими людьми, про яких Ви турбуєтесь? Чи може це призвести до втрати поваги та довіри до Вас?».
 3. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Який вид ризику може налякати Ваших батьків?».
 4. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Чи існують речі, які можуть зашкодити Вашому омріяному майбутньому?».
 5. Запитайте думку учасників. Після цього скажіть: «Що може змінити думку про Вас тих людей, про яких Ви турбуєтесь?».

 

Поради тренеру: доцільно продемонструвати фрагмент з фільму «Норми поведінки».

Активність 8: Опрацювання кейсів «Особистий вибір»

Завдання:

 • сформувати розуміння учасниками проблеми тиску з боку однолітків та навички прийняття власних рішень.

Порядок дій:

Тренерам слід розповісти учасникам про те, що їм може здаватись, що більшість людей вживають наркотичні речовини, а отже, це може помилково сприйматися як норма. Інколи однолітки можуть тиснути на них заради спільної групової поведінки, у точу числі вживання наркотиків. Однак факт полягає у тому, що більшість їхніх однолітків не вживає наркотичні речовини.

Акцентуйте увагу учасників: коли вони приймають рішення, то важливо зважати на те, що вони вважають правильним та що про це подумають люди, про яких вони турбуються (близькі). Учасники мають приймати рішення в інтересах власного майбутнього та бути готовими відстоювати свій вибір.

Роздайте учасникам заздалегідь підготовлені аркуші із завданнями-ситуаціями; бажано, щоб ситуації сусідів були різними.

 

Ситуація 1

Ти разом зі своєю подругою (другом) — на Дні народження приятеля. Усі розмовляють, веселяться. Один із товаришів каже, що настрій не дуже веселий, дістає пляшку з горілкою і пропонує всім випити. Тобі налили також. Твоя подруга (друг) просить тебе не пити, а всі інші наполягають: «Тобі що, слабо?».

Ситуація 2

Ти збираєшся на дискотеку. Раніше на дискотеках ти почувався ніяково, коли запрошував дівчину (або тебе запрошували) потанцювати. Цього разу твої друзі пропонують тобі «найсильніший рецепт» – випити 100 грамів для хоробрості. Ти не знаєш, що буде після цих 100 грамів.

Ситуація З

Старший(-а) за віком учень(-иця) запропонував(-ла) тобі цигарку. Ти відмовився(-лася). Тоді він (вона) почав(-ла) насміхатися над тобою, мовляв «ти ще малий(-ла), не доріс(-ла)» тощо. Ти дуже обурений(-а) ще й тому, що все це чують важливі для тебе люди, однолітки.

Ситуація 4

Однокласник пропонує провести час у «класній компанії» в іншому районі міста. Тебе ця пропозиція насторожує: ти не знаєш там нікого, та й район тобі не подобається.

Ситуація 5

Однокласник наполягає залишити в тебе якісь речі, а тобі це не подобається: речі підозрілі і можуть виявитись краденими.

Ситуація 6

Однокласник наполегливо просить збрехати його батькам щодо чужих речей, що лежать у нього вдома: просить сказати, що речі – твої.

 

Тренери записують на дошці чотири питання:

 • що Ви робили б в цій ситуації?
 • що в даній ситуації робила б більшість з Ваших однолітків?
 • що від Вас хотіли б Ваші батьки в даній ситуації?
 • наскільки співпадають чи різняться відповіді на перші три питання?

Учасники мають протягом 4-х хвилин записати в зошиті (блокноті) відповіді на пропоновані питання. Кожен виконує завдання індивідуально.

Потім тренери об’єднують учасників у групи відповідно до номерів ситуацій і пропонують їм протягом 2-х хвилин порівняти в групах відповіді на чотири зазначені вище питання. Учасники мають обрати спікера та презентувати результати згідно з таким алгоритмом:

 • ситуація;
 • думка групи;
 • особиста думка.

 

Запитайте спікерів:

 • які варіанти відповідей були у групі? Наскільки вони співпадали або різнилися?
 • що доцільно взяти до уваги перед тим, як приймати рішення?
 • як це може вплинути на наслідки?

Подякуйте учасникам за роботу та підсумуйте: «Норми інших людей, насамперед однолітків, впливають на нас. Разом з тим, нам слід пам’ятати про власні норми, аби прийняти зважене рішення в інтересах власного майбутнього».

 

            Активність 7: Домашнє завдання

Завдання:

 • залучити учасників до активної участі у програмі;
 • сприяти забезпеченню ефективності програми.

Порядок дій:

Тренери пропонують учасникам таке домашнє завдання:

 • Обговоріть результати обговорити результати заняття вдома з батькам / опікунами;
 • Попросіть батьків залишити відгуки щодо активності «Особистий вибір».

 

Активність 8: Рефлексія / чаювання

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 9).

 

            Активність 10: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 10).