Заняття дванадцяте: Обережно – злочин

Мета:

 • сформувати в учасників розуміння наслідків злочинів та необхідності уникнення ризикованої поведінки, що може призвести до кримінальної відповідальності або зробити жертвою злочину.

Структура заняття:

№ з/п Назва активності Час у хвилинах
1. Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
2. Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання 10
3. Оголошення теми заняття 2
4. Гра «Плескай на «три» 10
5. Міні-лекція з елементами бесіди «Поняття злочину, види злочинів та кримінальної відповідальності» 9
6. Групова робота «Наслідки скоєння злочинів» 25
7. Групове обговорення «Безпечна поведінка» 15
8. Домашнє завдання 3
9. Рефлексія / чаювання 10
10. Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
Тривалість заняття 90

Особливості заняття:

У процесі цього заняття учасники познайомляться з поняттям «злочин», усвідомлять його соціальні наслідки. Тренери повинні уникати залякування учасників, натомість – робити акцент на їх свідомому виборі, що ґрунтується на бажаному майбутньому.

Матеріальне забезпечення:

 • анкети для перед- і постопитування;
 • проектор;
 • ноутбук;
 • фліпчарт;
 • аркуші ватману (4 шт.);
 • маркери;
 • ручки;
 • призи для учасників (цукерки, блокноти тощо);
 • гаджет, щоб робити знімки.

Підготовка до заняття:

 • опрацювати перед- і постопитування для з’ясування емоційного стану часників;
 • відібрати фотознімки з попереднього заняття, по можливості зробити презентацію Power Point;
 • підготувати приміщення, де буде проходити заняття, для заохочення інтерактивного спілкування, зокрема, стільці треба розмістити у формі кола;
 • переглянути мету та структуру заняття, взяти необхідне для нього матеріальне забезпечення.

 

Активність 1: Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 2).

 

Активність 2: Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання

Завдання:

 • пригадати важливі моменти попереднього заняття;
 • створити позитивний емоційний фон для подальшої роботи.

Порядок дій:

Тренери пропонують розглянути фотознімки з попереднього заняття, демонструючи їх за допомогою ноутбука та проектора. Коли учасники бачать певний знімок, вони мають прокоментувати його, пригадуючи свою діяльність на попередньому занятті.

Пригадуючи попереднє заняття, спитайте:

 • Як пройшов час, відколи не бачилися?
 • Чому тютюн та алкоголь відносять до наркотичних речовин?
 • Чому алкоголь та тютюн є легалізованими (дозволеними)?
 • Як Ви впоралися з домашнім завданням? Які враження мають Ваші друзі, батьки / опікуни від Ваших розповідей про попереднє заняття?

 

Активність 3: Оголошення теми заняття

Завдання:

 • налаштувати учасників на продуктивну взаємодію.

Порядок дій:

Тренер: «Тема сьогоднішнього заняття – «Обережно – злочин». Власне, це ще один ризик, з яким може зіштовхнутися людина і який може кардинально змінити її життя».

Активність 4: Гра «Плескай на «три»

Завдання:

 • сприяти активізації, згуртуванню учасників.

Порядок дій:

Тренерам слід разом з учасниками утворити коло. Після команди тренера перший учасник розпочинає, каже: «Один», учасник праворуч від нього каже: «Два», наступний учасник плескає у долоні замість того, щоб сказати «Три», наступний учасник каже: «Чотири», наступний: «П’ять», наступний замість «6» плескає у долоні і т.д. Плескати у долоні потрібно, коли:

число ділиться на три: 3, 6, 9, 12, 15, 18 і т.д.;

число містить в собі цифру три: 3, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53 і т.д. Намагайтесь грати в цю гру якомога швидше. Якщо учасник робить помилку, він повинен вийти із гри та залишити коло.

Поради тренеру: цю гру слід проводити жваво. У колі залишаться найуважніші учасники, їх можна нагородити цінними призами.

 

            Активність 5: Міні-лекція з елементами бесіди «Поняття злочину, види злочинів та кримінальної відповідальності»

Завдання:

 • сформувати в учасників розуміння сутності злочину, крайньої необхідності та необхідної оборони.

Порядок дій:

Зверніться до учасників:

 • розкажіть учасникам про ймовірні перешкоди на їх життєвому шляху (наркотики, ВІЛ/СНІД, екологічні проблеми, злочинність);
 • запропонуйте учасникам визначення поняття «злочин».

Злочин – це протиправна дія або бездіяльність, відповідальність за які передбачена кримінальним кодексом.

Поставте питання учасникам:

 • які види злочинів Ви знаєте?

(Крадіжка, грабіж, розбій, хуліганство, зґвалтування, нанесення тілесних ушкоджень, вбивство…);

 • які бувають покарання за скоєні злочини?

(Штраф, громадські роботи, позбавлення волі…);

 • з якого віку настає кримінальна відповідальність?

(з 16 років, разом з тим, за такі злочини, як крадіжка, грабіж, розбій, зґвалтування, хуліганство, вбивство та ряд інших – з 14 років).

Поясніть учасникам:

 • поясніть поняття крайньої необхідності відповідно до ст. 39 Кримінального кодексу України

(умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода. Таким чином, крайня необхідність – це вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення загрожуючої небезпеки, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена);

 • поясніть суть та особливості необхідної оборони відповідно до ст. 36 Кримінального кодексу України

(необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно-небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Звідси випливає, що необхідна оборона – це правомірний захист правоохоронюваних інтересів особи, суспільства або держави від суспільно-небезпечного посягання, викликаний необхідністю його негайного відвернення чи припинення шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, що відповідає небезпечності посягання і обстановці захисту);

 • поясніть, що крайня необхідність та необхідна оборона передбачені не лише Кримінальним кодексом України, а й Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Наведіть приклади:

 • приклади крайньої необхідності:
 • водій, щоб уникнути аварії, порушує правила дорожнього руху;
 • під час пожежі зноситься будова, через яку може розповсюджуватись вогонь.

 

 • приклади необхідної оборони:
 • застосування насильства до нетверезого водія, який створює аварійну ситуацію;
 • застосування насильства до матері, яка відмовляється годувати свою новонароджену дитину.

Зробіть акцент:

 • необхідною обороною можуть вважатись лише дії в момент загрози і ні в якому разі не тоді, коли загроза минула, бо це буде розцінюватися як помста.

Поради тренеру: доцільно використати фільм «Обережно – злочин».

 

Активність 6: Групова робота «Наслідки скоєння злочинів»

Завдання:

 • сформувати уявлення учасників про наслідки злочинів, відповідальність за це.

Порядок дій:

Тренеру слід запитати, кому завдає шкоди злочин, при цьому варіанти відповідей занотовуються на дошці / фліпчарті.

Узагальнюючи відповіді, зазначте: «Отже ми бачимо, що злочин завдає шкоди

 • людині (жертві злочину),
 • сім’ї жертви злочину (сім’я страждає матеріально та психологічно),
 • державі (витрати на лікування, правоохоронну систему),
 • суспільству (злочин породжує атмосферу страху та недовіри),
 • самому злочинцю та його сім’ї (ув’язнення, страх, компенсація збитків, відчуття провини).

Групова робота:

 • поділіть учасників на групи (бажано не більше шести учасників у кожній);
 • зачитайте фабулу злочину : «Дев’ятикласник Олексій, який мав конфліктні відносини з адміністрацією школи, підмовив своїх друзів, і в нічний час, після вживання спиртних напоїв, вони зробили «залп» камінням по шкільних вікнах. Школі завдано прямих збитків на суму 2500 гривень. Ім’я «героїв» встановив співробітник поліції»;
 • кожна група отримує завдання: протягом 3 хвилин написати на аркуші ватману від одного до трьох негативних наслідків даного злочину (хуліганство):

І група – для школи.

ІІ група – для держави та суспільства .

ІІІ група – для порушників.

ІV група – для батьків порушників.

 • запропонуйте учасникам обмінятись по колу ватманами з інформацією та впродовж однієї хвилини доповнити її власним коментарем;
 • продовжте виконувати завдання, доки ватмани не повернуться до команд, які розпочинали цю роботу.
 • запропонуйте представникам груп оголосити наслідки злочину у відповідній категорії;

Узагальніть інформацію:

«Отже ми бачимо, що злочин завдає шкоди людині (жертві злочину), сім’ї жертви злочину (сім’я страждає матеріально та психологічно), державі (витрати на лікування, правоохоронну систему), суспільству (злочин породжує атмосферу страху та недовіри) та, власне, і самому злочинцю та його сім’ї (ув’язнення, страх, компенсація збитків, відчуття провини). Враховуючи потенційну шкоду, яку несе злочин на різних рівнях, дуже важливим є попередження злочинів. Одним із його складових є безпечна поведінка».

Подякуйте учасникам  за роботу.

Поради тренеру: доцільно використати елементи з фільму «Обережно – злочин».

 

Активність 6:  Групове обговорення «Безпечна поведінка»

Завдання:

 • сформувати в учасників розуміння поняття «віктимна поведінка»;
 • спонукати учасників до усвідомлення важливості безпечної поведінки, актуалізувати її елементи.

Порядок дій:

Зверніться до учасників:

 • розкажіть учасникам, що ніхто не може дати 100% гарантії безпеки, разом з тим, один вид поведінки може зменшити вірогідність стати жертвою злочину, а інший навпаки – значно збільшить цю вірогідність. Саме таку поведінку називають «віктимною» (від англійського слова «victim» – жертва);
 • наведіть приклади віктимної поведінки: демонстрація великої суми грошей, залишений без нагляду велосипед, перебування в безлюдних місцях у нічний час і т.д.

Розкажіть учасникам:

 • скажіть, що при дотриманні певних правил поведінки людина може значно зменшити вірогідність скоєння злочину щодо себе чи свого майна (не стати жертвою злочину);
 • зверніть увагу учасників на основні правила безпечної поведінки в квартирі та в громадських місцях (на вулиці, у парку, магазині, кінотеатрі):

у квартирі:

 • міцні двері та надійні замки;
 • грати на вікнах першого поверху;
 • не відчиняти двері стороннім та інші правила;

у громадському місці:

 • не грати в азартні ігри;
 • уникати «фахівців» зі зняття порчі;
 • тримати гаманці та цінності у внутрішніх кишенях на інші правила.

Залучіть учасників до обговорення безпечної поведінки, у тому числі:

 • як зберегти в безпеці квартиру;
 • як попередити кишенькові крадіжки;
 • як не стати жертвою шахраїв;
 • як не стати жертвою пограбування.

Підсумуйте обговорення та подякуйте учасникам за активну участь.

Поради тренеру:

Більш детальна інформація щодо безпечної поведінки наведена у додатку до заняття. Вона стосується поведінки дорослих і має бути взята до уваги тренерами.

 

            Активність 7: Домашнє завдання

Завдання:

 • залучити учасників до активної участі у програмі;
 • сприяти забезпеченню ефективності програми.

Порядок дій:

Тренери пропонують учасникам таке домашнє завдання:

 • Обговоріть заняття «Обережно-злочин» з друзями та батьками / опікунами.

 

Активність 8: Рефлексія / чаювання

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 9).

 

            Активність 10: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 10).

Додаток до заняття 12

 

Як попередити квартирні крадіжки

 • Взяття квартири під охорону поліцією – надійний захід безпеки.
 • Міцні двері та надійні замки – основна умова, не завадить ланцюжок на дверях.
 • Грати на вікнах першого поверху – сьогодні необхідні.
 • Не залишайте відчиненими квартирні та балконні фрамуги, якщо Ви живете на першому чи останньому поверхах.
 • Суворо забороніть дітям відчиняти двері стороннім людям, після теорії проведіть практичну перевірку засвоєння ними норм безпеки.
 • Не впускайте до квартири «представників» організацій без попередньої перевірки їх документів.
 • Галаслива собака створить додатковий бар’єр для злодіїв.
 • Не запрошуйте незнайомців у квартиру, особливо для розпивання спиртного. Злочинці можуть підмішати в алкоголь, який принесли із собою, снодійні препарати.
 • Не повідомляйте без потреби домашню адресу та номер телефон стороннім особам.
 • Коли подаєте оголошення про продаж цінних речей, не вказуйте термін вашої відсутності у квартирі.
 • Не зберігайте ключі від квартири разом з документами. Загубивши ключі, негайно замініть замки, а також зміцніть двері додатковими засувами. Не залишайте ключі під килимками, у поштових скриньках тощо. Як тільки виявите негаразди із замками, у яких хтось встиг покопирсатися, негайно вживайте запобіжних заходів.
 • Нагромаджування кореспонденції у поштовій скриньці може вказати на Вашу тривалу відсутність. Домовтеся із сусідами чи родичами, щоб вони забирали пошту протягом цього терміну.
 • Зачиняйте вікна і кватирки, особливо, коли мешкаєте на першому поверсі або у квартирах, розміщених поблизу пожежних драбин, прибудов тощо.
 • Застрахуйте власне майно на випадок крадіжки.
 • Не відчиняйте двері, не з’ясувавши, хто саме до вас прийшов. Вхідні двері обов’язково повинні бути обладнані вічком та дверним ланцюжком. Не можна відразу впускати громадян (навіть у поліцейській формі), якщо ви невпевнені в їхній причетності до  органів  внутрішніх  справ. З’ясуйте, з якого вони підрозділу поліції, номер телефону чергового, прізвище начальника; обов’язково вимагайте документ, який засвідчує особу.
 • Не застосовуйте для охорони власної квартири засоби, які заздалегідь можуть спричинити важкі наслідки: підведення електроструму,  встановлення вибухових пристроїв тощо,  оскільки згідно з чинним законодавством, громадяни несуть відповідальність після того, як ці засоби спрацюють.

Як не стати жертвою пограбування

 • Пам’ятайте, що найчастіше грабежі здійснюються щодо людей у стані алкогольного сп’яніння та одиноких перехожих.
 • Якщо Ви маєте при собі цінні речі, повертаючись додому в нічний час, попередьте про це своїх родичів чи знайомих, щоб вас зустріли.
 • Вибирайте найбільш освітлені вулиці та маршрути. Будьте особливо уважні до підозрілих осіб, незайве ще раз озирнутись і контролювати ситуацію.
 • Коли бачите, що пограбування не уникнути і не можете чинити опору злочинцеві, віддайте те, що він вимагає.
 • Намагайтеся не виходити ввечері на вулицю у нетверезому стані. Не заводьте у такий час випадкових знайомств, особливо, коли вам пропонують випивку. Не розповідайте незнайомцям про те, що повинні знати тільки друзі та родичі. Злочинці цим можуть скористатися.
 • Сідаючи у таксі чи випадковий автомобіль, зверніть увагу на його номерний знак. Не показуйте водію, що у вас у гаманці є значна сума грошей. Взагалі ввечері не варто ходити поодинці.
 • Якщо в безлюдному місці Ви все ж таки натрапили на групу молодиків і бачите, що вони шукають привід, щоб зачепити Вас, не давайте себе спровокувати. Уникайте не обдуманих кроків чи зневажливих висловлювань на адресу хуліганів. Залишайтеся спокійними, об’єктивними і, по можливості, холоднокровними. Краще виглядати боягузом в очах такої «зграї», ніж бути побитим або пограбованим. Якщо ж такий випадок стався, негайно повідомте про злочинців у поліцію.
 • Існує безліч способів самозахисту від нападників. Найдоступніший з них – аерозольні балончики, що містять речовини, які подразнюють очі та дихальні шляхи. Запам’ятайте, що час їхньої дії 10-12 хвилин. Не застосовуйте балончик, скажімо, у ліфті і біля вогню. Запам’ятайте, що його можна застосовувати лише на відстані 2-х метрів, враховуючи витягнуту руку, щоб убезпечити себе. Захиститися від нападників можна і за допомогою газового пістолета.
 • Коли таких засобів самозахисту у вас немає, використовуйте ті, що є під рукою, наприклад, запалену сигарету, ручку, олівець, зв’язку ключів, парасольку, щітку для волосся тощо.
 • Пам’ятайте, що названі засоби слід застосовувати ефективно.
 • Якщо ж вас пограбували, негайно зверніться до поліції (телефон 102 працює цілодобово), запам’ятайте прикмети грабіжника, куди він зник. Допомога прийде через 3-5 хвилин.