Заняття одинадцяте: Що ми знаємо про наркотики

Мета:

 • сформувати в учасників розуміння наслідків вживання наркотиків, їх впливу на організм людини.

Структура заняття:

№ з/п Назва активності Час у хвилинах
1. Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
2. Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання 10
3. Оголошення теми заняття 2
4. Гра «Передай оплеск» 10
5. Групова робота «Що ми знаємо про тютюн, алкоголь та інші наркотики» 35
6. Мозковий штурм «Одна проба наркотиків та її наслідки» 14
7. Домашнє завдання 3
8. Рефлексія / чаювання 10
9. Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників 3
Тривалість заняття 90

Особливості заняття:

У процесі цього заняття учасники усвідомлять соціальні наслідки вживання наркотиків, переконаються, що тютюн та алкоголь такі ж шкідливі, як і заборонені наркотики. Тренери повинні уникати залякування учасників, натомість – робити акцент на їх свідомому виборі, що ґрунтується на бажаному майбутньому.

Матеріальне забезпечення:

 • анкети для перед- і постопитування;
 • проектор;
 • ноутбук;
 • фліпчарт;
 • аркуші ватману (3-6 шт.);
 • маркери;
 • ручки;
 • роздатковий матеріал (додатки) ;
 • призи для учасників (цукерки, блокноти тощо);
 • гаджет, щоб робити знімки.

Підготовка до заняття:

 • опрацювати перед- і постопитування для з’ясування емоційного стану часників;
 • відібрати фотознімки з попереднього заняття, по можливості зробити презентацію Power Point;
 • підготувати приміщення, де буде проходити заняття, для заохочення інтерактивного спілкування, зокрема, стільці треба розмістити у формі кола;
 • переглянути мету та структуру заняття, взяти необхідне для нього матеріальне забезпечення.

 

Активність 1: Попереднє письмове опитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 2).

 

Активність 2: Пригадування попереднього заняття, обговорення домашнього завдання

Завдання:

 • пригадати важливі моменти попереднього заняття;
 • створити позитивний емоційний фон для подальшої роботи.

Порядок дій:

Тренери пропонують розглянути фотознімки з попереднього заняття, демонструючи їх за допомогою ноутбука та проектора. Коли учасники бачать певний знімок, вони мають прокоментувати його, пригадуючи свою діяльність на попередньому занятті.

Пригадуючи попереднє заняття, спитайте:

 • Як пройшов час, відколи не бачилися?
 • Що Ви запам’ятали з попереднього заняття?
 • Який зв’язок між ризиками, небезпекою та наслідками?
 • Чому Вас навчила гра «Відгадай»?
 • Як Ви впоралися з домашнім завданням? Які враження друзів, батьків / опікунів щодо гри «Відгадай»?

 

Активність 3: Оголошення теми заняття

Завдання:

 • налаштувати учасників на продуктивну взаємодію.

Порядок дій:

Тренер: «Тема сьогоднішнього заняття – «Що ми знаємо про наркотики». Актуальність цієї тим зумовлена тим, що наркотичні речовини спричиняють ряд негативних наслідків для людей. Разом з тим, навіть багато дорослих неповною мірою розуміють природу наркотичних речовин та їх небезпеку.

 

Активність 4: Гра «Передай оплеск»

Завдання:

 • сприяти активізації, згуртуванню учасників.

Порядок дій:

Тренер пропонує учасника пограти в гру.

Усі учасники мають стати в коло. Для пояснення вправи скажіть: «Я повернусь обличчям до людини ліворуч від мене та подивлюсь їй в очі. У цей самий момент ми повинні зробити оплеск руками (покажіть). Після чого він чи вона повертається ліворуч та одночасно з тим, хто стоїть ліворуч, робить оплеск. Таким чином, ми передамо оплеск-ритм по колу. Давайте спробуємо зробити це зараз. Пам’ятайте, Ви повинні дивитися в очі один одному та робити оплеск одночасно».

Виробляється певний ритм, і тренер може говорити швидше чи повільніше для того, щоб збільшити швидкість передачі оплеску по колу. Після того, як оплеск буде передано по колу, скажіть: «А тепер ми спробуємо передати оплеск ще швидше». Починається передача оплеску по колу, від учасника до учасника. І нагадайте, що вони повинні продовжувати гру, навіть якщо вона припиняється на певний час, коли хтось пропускає оплеск. Після успішного завершення першого раунду передачі оплесків, починайте новий раунд. Коли група готова, додайте ще кілька оплесків, так щоб три або чотири їх варіанти передавалися по колу. Часто це приводить до дуже веселого, активного хаосу в групі, сміху.

 

            Активність 5: Групове робота «Що ми знаємо про тютюн, алкоголь та інші наркотики»

Завдання:

 • сформувати уявлення учасників про природу наркотичних речовин та їх вплив на здоров’я людини;
 • сприяти усвідомленню учасниками, що тютюн та алкоголь – легалізовані наркотичні речовин.

Порядок дій:

Тренер пропонує визначення: «Наркотики – це нехарчові речовини, які при вживанні змінюють роботу головного мозку та викликають залежність».

Слід акцентувати увагу, що за стандартами ВООЗ (Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я) тютюн та алкоголь підпадають під категорію легалізованих наркотичних речовин.

Групова робота:

 • поділіть учасників на три-шість груп;
 • встановіть правила роботи в групі:
 • кожен учасник може висловлювати власну думку;
 • група прагне до спільного висновку;
 • коли одна людина говорить, решта – слухають;
 • визначити обов’язки в групі: секретар (занотовує сказане), хронометрист (слідкує за часом), ведучий (організує роботу групи та представлення результатів).
 • дайте завдання кожній з перших трьох груп – спираючись на наявні знання, підготувати презентації «Що ми знаємо про тютюн» (першій групі), «Що ми знаємо про алкоголь» (другій групі) та «Що ми знаємо про нелегальні наркотики» (третій групі) відповідно. Презентація може бути підготовлена в вигляді схеми, малюнка, таблиці, тексту тощо. Мета роботи – підготовка інформації для інших двох груп щодо однієї з трьох категорій наркотиків. Час – 9 хвилин.

Презентація результатів:

 • кожна з груп протягом 3 хвилин робить презентацію завдання;
 • тренери підбивають підсумки і дякують всім учасникам за активну роботу.

Запропонуйте учасникам:

 • запропонуйте решті груп проаналізувати вплив вказаних наркотиків на людину.

Групова робота:

 • тренери за вказаною вище схемою дають іншим групам завдання. Спираючись на інформацію з додатків, треба визначити наслідки вживання наркотиків для людини та її сім’ї:
 • четверта група виконує завдання щодо алкоголю;
 • п’ята група виконує завдання щодо нелегальних наркотиків;
 • шоста група виконує завдання щодо тютюну.
 • по завершенні визначеного часу запропонуйте представникам груп протягом 1-2 хвилин презентувати групові напрацювання для усіх учасників.

Підсумуйте:

 • тренери записують на дошці три категорії: соціальні, правові та фізичні (для здоров’я) наслідки;
 • запропонуйте представникам груп назвати наслідки вживання тютюну, алкоголю та нелегальних наркотиків згідно з груповими завданнями та запишіть їх у відповідній колонці;
 • запропонуйте учасникам зробити те ж саме у їхніх блокнотах;
 • підбийте підсумки та подякуйте учасникам за роботу.

Поради тренеру: особливість активності полягає у тому, що учасники самостійно дають загальні відомості про наркотичні речовини, спираючись при цьому на відому їм інформацію.

Активність 6: Мозковий штурм «Одна проба наркотиків та її наслідки»

Завдання:

 • сприяти усвідомленню учасниками масштабів ризику однієї проби наркотиків;
 • формувати розуміння потенційних наслідків власного вибору.

Порядок дій:

Тренеру слід зазначити, що існування думка: «У житті все слід спробувати хоча б один раз». Проте чи завжди це так?

Запропонуйте учасникам:

 • назвати позитивні та негативні наслідки однієї проби наркотиків. Доречно допомогти їм, навести на думку, але не відповідати замість них.

Запишіть на дошці / фліпчарті:

 • тренер або один з учасників записує на дошці або аркуші ваману спочатку позитивні (на думку учнів), а потім негативні наслідки, що можуть виникнути, навіть у результаті однієї проби наркотиків.

Учасники можуть називати такі наслідки:

позитивні наслідки

 • «кайф»;
 • забуття про проблеми;
 • новий досвід;
 • бути «своїм» у відповідній тусовці.

 негативні наслідки:

 • ймовірність смерті (через передозування, інфекційне зараження або непередбачену реакцію організму на наркотик);
 • ймовірність хвороби (у т.ч. ВІЛ/СНІДу та ін.);
 • причетність до злочинних дій і відповідне покарання;
 • витрачання грошей;
 • утрата самоконтролю;
 • зіпсована біографія та майбутнє (адже серйозні люди не захочуть мати справу з людиною, котра причетна до вживання наркотиків, хоч прямо про це можуть і не сказати);
 • перехід на «соціальне дно»;
 • конфлікти у сім’ї;
 • наркотична залежність.

Оцініть наслідки:

 • запропонуйте учасникам оцінити позитивні та негативні наслідки однієї проби вживання наркотиків за трибальною шкалою з протилежними значеннями (+) та (-) відповідно.

Підсумуйте наслідки:

 • логічно підсумуйте висновки учнів і наголосіть на тому, що це були їхні висновки.
 • похваліть учасників і скажіть, що вони вже готові приймати самостійні, виважені рішення. Акцентуйте увагу на тому, що в житті набагато більше потрібно мужності сказати «ні» і не дозволити маніпулювати собою, ніж просто безвільно казати «так» на шкоду собі ж.

Поради тренеру:

Тренери під час цієї активності мають спрямовувати процес і підвести обговорення до логічно переконливих аргументів на користь здорового способу життя та про необґрунтованість ризиків, що пов’язані з експериментами з наркотиками. Це має бути висновок учасників та ними ж озвучений.

            Активність 7: Домашнє завдання

Завдання:

 • залучити учасників до активної участі у програмі;
 • сприяти забезпеченню ефективності програми.

Порядок дій:

Тренери пропонують учасникам таке домашнє завдання:

 • Обговоріть результати групових вправ з друзями;
 • Обговоріть матеріал заняття «Що ми знаємо про наркотики» з батьками.

 

Активність 8: Рефлексія / чаювання

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 9).

 

            Активність 10: Постопитування для з’ясування емоційного стану учасників

Опис активності і порядку її проведення представлений у конспекті першого заняття (активність 10).

 

Додатки до заняття 11

 

Інформація про тютюн

Тютюн легалізована наркотична речовина

Тютюн містить багато канцерогенних речовин, тому в курців дуже велика ймовірність захворювання на рак ротової порожнини, гортані або легень. Впливає паління й на зовнішній вигляд. У жінок, які палять, порушується робота статевих органів, що призводить до безпліддя. Якщо палить вагітна жінка, у неї може народитися фізично слабка дитина (знижена вага, порушення нервової системи), та, як наслідок, можливе відставання у психічному та фізичному розвитку, хворобливість. Усе це може проявитися одразу після народження або через деякий час.

Як і всі інші наркотичні речовини, тютюновий дим викликає дуже сильну залежність. Про це свідчать такі статистичні дані: 85% людей хочуть кинути палити, але вдається це лише 15% із них.

Велику шкоду курці завдають не лише собі, але й усім навколо (їх часто називають пасивними курцями). Вдихаючи тютюновий дим, пасивний курець зазнає такого самого впливу компонентів тютюнового диму, як і той, хто палить, із такими ж руйнівними наслідками для здоров’я.

В Україні заборонено палити в таких громадських місцях, як державні установи, навчальні заклади, громадський транспорт тощо. Зважаючи на руйнівний вплив тютюну на організм, законодавством заборонено продавати тютюнові вироби особам віком до 18 років.

 

Питання до роздумів

 • Чим тютюн схожий на інші наркотики? Він викликає таку саму залежність, як і інші наркотичні речовини.
 • Чим приваблює куріння? Одна з головних причин куріння підлітків – вираження власної самостійності. Спробуємо довести хибність поширеного серед підлітків і молоді твердження, що лише той по справжньому дорослий, самостійний, хто палить (і п’є). Це – пусті вихваляння. Куріння асоціюється з дорослістю, компанією друзів, післяобідньою кавою, цікавою бесідою, приємною обстановкою. Але вчені з’ясували, що курці проводять дозвілля нудніше й отримують від нього менше задоволення, ніж «некурці»; вони менш винахідливі у способах використання вільного часу та часто просто не знають, що з ним робити.
 • Чому тютюн шкідливий? Тому що куріння може призвести до раку легенів, гортані, страво ходу, нирок – незалежно від кількості викурених цигарок і стажу куріння.
 • Як куріння впливає на сексуальне здоров’я? Нікотин сильно впливає на репродуктивні органи. У 10 випадках із 100 причиною статевого безсилля є куріння(із припиненням куріння статева функція з часом відновлюється). Куріння призводить до погіршення сексуальних можливостей чоловіків, оскільки викликає звуження кровоносних судин, що призводить до погіршення функціонування статевих органів. Для дівчат і жінок такий вплив нікотину – ще й довгостроковий. Сперматозоїди (чоловічі статеві клітини) мають властивість самооновлюватися практично кожні 3 місяці, чого не можна сказати про яйцеклітини (жіночі статеві клітини). Визріваючи в яєчниках, вони переважно формуються ще в ранньому дитинстві (приблизно до 2,5 років) і пізніше вже не зазнають значних змін. Таким чином, яйцеклітини – «довгожителі». Їхнє життя продовжується приблизно з 12 до 55 років. А це означає, що вони можуть бути «банком» для багатьох токсичних речовин, серед них – і тютюнового походження.
 • Як куріння впливає на репродуктивне здоров’я? Дівчата-підлітки, які курять, частіше, ніж хлопці хворіють на застудні захворювання, особливо бронхіт. Суттєво порушується і дітородна функція. Може відбуватися затримка статевого розвитку, а в дорослих жінок збільшується кількість випадків запалювальних і передпухлинних процесів. Від куріння жінка швидко старішає.

 


Інформація про алкоголь

Алкоголь – легалізована наркотична речовина

«Хмільне  завжди протягує нам руку, коли ми зазнаємо невдач, коли ми слабнемо, коли ми втомлені, і вказує надзвичайно легкий шлях виходу з обставин, що склалися. Але обіцянки ці неправдиві: фізична сила, яку воно обіцяє – примарна, душевний підйом – оманний; під впливом хмільного ми втрачаємо істинне уявлення про цінності речей» (Джек Лондон).

 

Досить умовно наркотичні речовини розділяють на так звані легкі та важкі. В основі такого розділу вплив   певних наркотичних речовин на організм людини. Наслідки куріння тютюну і вживання алкоголю (у тому числі, з причин їх поширеності через так звану «легкість») є чи не найнебезпечнішими за кількістю хвороб, смертей, зруйнованих сімей і людських доль. Як і всі інші наркотичні речовини, алкоголь викликає залежність. Спочатку це потреба в алкоголі для того, щоб уникнути неприємних переживань, розслабитися та почуватися впевненіше, проте згодом виникає потреба наявності алкоголю у крові розвивається алкоголізм. Чим молодший організм, тим більша руйнівна дія алкоголю.

Алкоголізм це захворювання, що супроводжується глибокими змінами та навіть деградацією особистості. Воно потребує дуже складного та довгого лікування, а результати такого лікування, як свідчать фахівці, не завжди ефективні. Через деякі особливості юного організму в підлітків і молодих людей хронічний алкоголізм розвивається значно швидше, ніж у людей старшого віку.

Розповсюдження та продаж алкоголю хоча й не заборонено законодавством, але контролюється державними установами. Такий контроль є необхідним, оскільки руйнівних наслідків від вживання алкоголю зазнає не лише окрема людина, але й її оточення, суспільство загалом. Так, в Україні законодавством заборонено продавати алкогольні напої особам до 18 років, а залучення підлітків до вживання алкоголю передбачає правову відповідальність. Діють певні обмеження щодо реклами алкоголю, зокрема рекламодавці мають попереджати про негативний вплив алкоголю на організм людини.

 

Питання до роздумів

 • Чим схожий алкоголь на інші наркотики? Тим, що викликає соціальну, психічну та фізичну залежність.
 • Чому в компаніях уживають алкоголь? Тому що, на перший погляд, так легше спілкуватися, почуватися веселим і невимушеним. Але насправді, коли хтось у компанії напився, то це стає небезпечно для всіх, і вечірка замість приємного відпочинку стає неприємністю: поряд із вами психічно неврівноважена, отруєна людина, яку треба відводити додому або залишати на ніч, застосовувати комплекс певних оздоровчих заходів.
 • До чого призводить сп’яніння? Воно викликає зміну поведінки людини, вона стає непередбачуваною та небезпечною. Алкоголь «винен» у половині всіх скоєних убивств, понад половину всіх травм і нещасних випадків сталися через сп’яніння. Багато випадків небажаної вагітності й зараження венеричними хворобами відбулися саме у стані сп’яніння. По суті, стан сп’яніння це стан токсичного отруєння організму.
 • У чому полягає шкідливість вживання алкоголю для мозку? Понад 30% алкоголю затримується в нервових клітинах головного мозку, що становлять лише 2% від загальної ваги тіла людини. Від одного сильного сп’яніння гине до 20 тисяч клітин головного мозку (і хоча в кожного з нас їх до 17 мільярдів, так марнувати їх не варто).

 

 

Інформація про нелегальні наркотики

Нелегальні наркотики

«Момент, коли колешся не для того, щоб тобі стало добре, а щоб не було погано, настає дуже швидко» (Едіт  Піаф).

Наркотики особливо небезпечні тим, що навіть одноразове їх вживання може призвести до наркотичної залежності. У зв’язку з фізіологічними особливостями організму в підлітків дуже швидко розвивається наркотична залежність (значно швидше, ніж у дорослих). Відомі випадки, коли перші експерименти з наркотиками закінчувалися смертю.

Люди, які вживають наркотики, значно більше, ніж інші ризикують отримати ВІЛ-інфекцію,   оскільки вірус може передаватися через кров (під час використання одного шприца для ін’єкцій кількома людьми), а наркотики призводять до втрати контролю над поведінкою, адже вони сильно впливають на роботу головного мозку, нервову систему, та разом із цим на самоконтроль.

Під дією наркотиків нервові клітини просто згорають. Різко знижується захисна реакція організму. Багаторазове проколювання вен може призводити до утворення тромбів і рубців.

Коли тромби відриваються й потрапляють до кровообігу, а відтак до серця та легенів, може  настати смерть тромб закриває доступ крові до життєво важливих органів. Мікроби з нестерильної голки можуть призвести також до абсцесу мозку, симптомами якого є сильний жар і конвульсії. У всіх цих випадках можлива кома або смерть.

Вживання дурманних токсичних речовин (тобто летких речовин, що використовують у побутовій хімії, бензині тощо) може пригнічувати функції дихання (можлива навіть зупинка дихання), порушення серцевої діяльності, а часом непритомність і навіть смерть.

Під час вживання наркотиків різко погіршуються пам’ять, здатність до логічного мислення, засвоювання нової інформації, зосередження. Глибоко деформується особистість людини, розвиваються серйозні психічні захворювання. Процес деградації особистості дуже швидкий. У 3040 років наркомани і виглядають, і почуваються, і поводяться, як старі.

 

Питання до роздумів

 • Чим небезпечні наркотики? Вони змінюють свідомість людини і руйнують її пам’ять, інтелект, пригнічують відчуття й емоції, також викликають сильну психологічну та фізичну залежність, їх вживання пов’язане зі смертельними випадками. Крім того, вживання ін’єкційних наркотиків значно підвищує ризик ВІЛ-інфікування.
 • Чим приваблюють людей, щоб ті почали вживати наркотики? Які міфи найпоширеніші? Люди, які розповсюджують наркотики, діють, як справжні рекламні агенти, і переконують своїх потенційних клієнтів у привабливості наркотиків: «будеш довго танцювати, не відчуваючи втоми», «відчуєш «каф», «подивишся мультики», «це вирішить твої проблеми, зменшить тривожність», «вживання наркотиків – твоя власна справа», «у житті все треба спробувати»…
 • Чи правдива інформація про переваги наркотиків? Наркоділки безсоромно обманюють людей, а можливо, і себе! Тому що насправді:
 • втому людина, яка вживає наркотики, відчує вранці, коли не зможе підвестися з ліжка, а почуватиметься, як побитий пес;
 • так званий «кайф» відчувають не з першого, а часто навіть не з другого разу, оскільки цьому стану новачка мають навчи ти «досвідчені» друзі. Але не встигне він «покайфувати», як виникає залежність, і наркотик уже потрібен лише для того, щоб нормально прокинутися і нічого не боліло;
 • вживання наркотику не вирішує проблем, це просто «дезертирство» від справжнього життя, коли треба на свіжу голову мобілізувати себе та вирішити проблему без дурману;
 • це лише здається, що вживання наркотиків особиста справа кожного: важко собі уявити, скільки клопоту принесе така людина родичам і друзям. У житті є багато можливостей відчути і побачити цікаве й нове, але для тих, хто спробував наркотики, на цьому всі відчуття і закінчуються.